Categories
Economie

Hoe een epidemie in Haïti de Verenigde Staten hielp een macht te worden

Het was een epidemie waarvan de effecten de geopolitiek in de wereld eeuwenlang veranderden.

Aan het einde van 1801 stuurde Napoleon Bonaparte een van de grootste flottieljes die tot dan toe door de Franse marine waren ingezet naar Haïti en zijn troepen bezweken uiteindelijk aan een mug.

Tienduizenden Franse soldaten stierven in de grootste gele koortsepidemie in het Caribisch gebied in 300 jaar.

Aldus liepen de plannen van Bonaparte voor West-Indië, waarin Haïti een middelpunt was, schipbreuk.

Het falen ervan schiep de voorwaarden voor de consolidatie van een welvarende maar nog jonge natie: de Verenigde Staten, wiens opkomst het internationale spel voor de komende eeuwen zou veranderen.

Een suiker- en koffie-imperium

Na zich in het begin van de zeventiende eeuw informeel gevestigd te hebben in het westelijke deel van Hispaniola – zoals het gebied dat nu bezet was door de Dominicaanse Republiek en Haïti -, slaagde Frankrijk erin de Spaanse kroon over te halen om er in 1697 formeel een derde van het eiland aan af te staan. met de ondertekening van het Verdrag van Rijswijk.

Het werd toen gedoopt als Saint Domingue en werd al snel het meest welvarende bezit van Frankrijk in de hele Nieuwe Wereld dankzij de productie van suiker en koffie, waarvan het de belangrijkste exporteur naar Europa was, en, in mindere mate, van cacao en indigo. .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *